Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace, se sídlem Bukovanského 1355/25, 710 00  Ostrava-Slezská Ostrava, IČO: 61989321 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje dětský domov zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Správce zpracovává osobní údaje na základě zákona č. 109/2002 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb. od zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, uchazečů o zaměstnání, klientů (vč. osob do 13 let) a jejich rodinných příslušníků či osob blízkých, dodavatelů, odběratelů, smluvních partnerů, zmocněnců, žadatelů a stěžovatelů za účelem plnění právní povinnosti po dobu nezbytnou dle spisového řádu.

Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči dětskému domovu v oblasti ochrany osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Dětský domov Úsměv a Školní jídelnu, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkovou organizaci:

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s., 
IČ: 25884646, 
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava, 
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz